Foredrag med Rikke Yde Tordrup


Gunnar Ørskov
Rikke Yde Tordrup
Telefon 2221 8466
tordrup@skjern-net.dk

  • Autoriseret privatpraktiserende psykolog

  • Supervisor

  • Foredragsholder

  • Forfatter

  • Gæsteforlæser på Ålborg Universitet

  • Børnesagkyndig v. Statsforvaltningen Midtjylland

En deltagers udsagn: Det har været en rigtig sjov aften, jeg vil helt klart tage mange ting med mig, først og fremmest vil jeg prøve, at huske hvor vigtig jeg er for mit barn.

Rikke Yde Tordrups egne favorit foredrag:


Moderne forældreskab – gå kærligt foran


Foredraget handler om hvor vigtige forældre er for barnets udvikling. Barnets samspil med sine primære omsorgspersoner har stor betydning for barnets hjernemæssige udvikling og personlighed. Gennem mange humoristiske hverdagseksempler og med stor selvironi gennemgås barnets udvikling i samspil med sine forældre. Der gives redskaber til hverdagens klassiske konflikter, f.eks. hvad gør jeg når mit barn ikke vil med hjem fra børnehaven, eller hvad gør jeg når mit barn ikke vil spændes fast i autostolen mm.
 
Foredraget er velegnet til store eller små grupper, især grupper med både pædagoger og forældre fra samme institution, men foredraget kan selvfølgelig tilegnes en bestemt forældre- eller faggruppe, hvis det ønskes.

Varighed fra 1-2½ time.


Klik her og kontakt os i dag!

Daniel Stern i pædagogisk praksis – omsorgsvigts konsekvenser


Foredraget handler om hvorledes børn bedst muligt støttes videre i deres udvikling, også når de ikke har fået den optimale start på livet. Hvad er konsekvensen for barnets udvikling og personlighed, når barnet ikke får eller kan modtage den vigtige tidlige omsorg i samspil med sine primære omsorgspersoner. Hvilke tegn skal fagpersonale være opmærksomme på i opsporing af et barn i mistrivsel, og hvilke udfordringer kan fagpersoner forvente ved f.eks. omsorgssvigt, adoption, hjerneskade og somatiske vanskeligheder. Foredraget har Daniel Sterns udviklingspsykologi som den røde tråd. Foredraget er fyldt med hverdagseksempler fra Døgninstitutionen Tippen i Ansager, hvor Rikke er tilknyttet 15 timer om ugen. Daniel Sterns teori formidles ligeledes med hverdagseksempler og bliver derved levende og let forståeligt.
 
Foredraget er velegnet til store eller små grupper. Foredraget en godt til diverse faggrupper omkring børn og unge. Både blandende faggrupper f.eks. en kommunal børne-/familieafdeling, pædagogisk personale i alm. daginstitutioner og specialinstitutioner, opholdssteder og døgninstitutioner samt sundhedsplejersker.

Varighed fra 1-2½ time.


Af andre foredrag kan nævnes:


Deltagerne skrev:


Adoption og Samfunds hjemmeside 2011: Kurset var rigtig rigtig godt. Vi hørte en bedstemor fortælle om det, at være bedstemor for et adoptivbarn og fik et foredrag af psykolog Rikke Yde Tordrup om et adoptivbarns udvikling. Vi har snakket meget med vores forældre om emnet adoption, men vi tror at det var rart for dem at høre det fra fagfolk. Så hvis der er nogen der overvejer et sådant kursus, kan det virkelig anbefales.

Privat hjemmeside om adoption 2011: Alt i alt var det et meget intenst, vedkommende og fagligt velfunderet foredrag. Rikke var meget løsningsorienteret i sit foredrag og fremlagde en teori, som kunne knyttes til alle mennesker og ikke kun adoptivbørn, som let ville kunne sætte dem i bås som børn med særlige vanskeligheder pga. deres baggrund.Alle former for vanskeligheder kan løses igennem en seriøs, positiv og løsningsorienteret handleplan.

Dagplejepædagog Holstebro
Synes lige du skal have en tilbagemelding på dit foredrag hos os forleden. Vi får nemlig så mange positive meldinger fra vores dagplejere, de synes bl.a. du formidlede på en levende og meget underholdende måde. Det gav stof til eftertanke, de kan bruge dine "gode råd", fik noget af det vi godt ved genopfrisket, og noget var nyt og skulle tænkes godt igennem en ekstra gang. Alt i alt en god aften, så vi ses måske igen en anden gang. I hvert fald vil vi stadig anbefale dig til andre.

Sundhedsplejen Ringkøbing-Skjern Kommune 2012
I foredraget fortæller Rikke Yde om, hvordan omsorgssvigt for selv helt små børn giver varige skader for barnet. Der fortælles om de tegn og den adfærd, barnet viser, som er tegn på mistrivsel. Dette sættes i relation til Sterns teorier. Det understreges tydeligt, hvor vigtig gode relationer er i den tidlige barndom. Vi har haft fornøjelsen at høre dette foredrag. Vi blev skærpet i vores opmærksomhed på, hvordan vi bedst observerer og støtter op om de spæde og små børn, enten de er hos biologiske forældre, adopterede eller i en anbringelse. Der er fin vekslen mellem teori og praksis, og gode eksempler fra Rikke Ydes nye Bog: ”Hvis I bare havde set mig”. Rikke har en særlig evne til at kombinere et højt fagligt niveau med en spændende undervisning. Der er en rød tråd gennem det hele, og det er veltilrettelagt. Foredraget er velegnet for alle, der arbejder med små børn i belastede familier, i særdeleshed sundhedsplejersker, børnesygeplejersker, socialrådgivere og psykologer. En varm anbefaling fra Sundhedsplejerskerne i Syd.
 

Bogen I SKU' BARE HA' SET MIG af Rikke Yde Tordrup 
 




Deltageres udsagn:


Det har været en rigtig sjov aften, jeg vil helt klart tage mange ting med mig, først og fremmest vil jeg prøve, at huske hvor vigtig jeg er for mit barn, og det er jo ikke det værste man kan være – så må jeg bare prøve, at leve op til det
Forældre til børnehave og vuggestuebarn i integreret institution i Allerød

Det har været en dejlig oplevelse for os at høre, hvor vigtige både forældrene og personalet i børnehaven er for et barns udvikling. Vi har haft en på en gang sjov og alvorlig aften og fået nogle super sjove billeder med hjem og redskaber, som vi helt klart vil bruge i hverdagen fremover. Tror helt klart vi vil komme til at tale meget om krokodillehjerner fremover…..
Pædagog i en Børnehave i Skjern

Vi har bare haft en god pædagogisk dag – vi har grinet helt vildt og samtidig været på et højt fagligt niveau. Vi har mange markante forældre i vores område, der til tider presser os til bl.a. mange ture ud af huset. Nu er vi klædt på til at sige, at vi prioriterer nærvær og samspil i sandkassen, da det også styrker barnets udvikling.
Pædagog i en Vuggestue i Horsens

Jeg havde læst bogen ”I sku bare ha’ set mig” inden foredraget og jeg syntes både bogen og foredraget var en god oplevelse. Jeg har altid kæmpet lidt med, at forstå Daniel Sterns teori, men nu har jeg den helt på plads og har moret mig samtidigt – det er da flot…
Børne og ungdomspsykiater Århus

Vi blev bare helt høje af, at høre hvor vigtige vi er for børnene og hvor meget det vi gør i hverdagen betyder for barnets hjernemæssige udvikling. Dejligt at føle så stor en anerkendelse.
Dagplejer i Holstebro


Referenceliste


Adoption og Samfund
Nordjylland, Østjylland og Midtjylland
Aktivitets/Plejecenter Solbakken
Allerød Kommune
Søparken Integreret Institution
Assens Kommune
Auning Skole
Bosted Det blå hus Spjald
Brøndby Kommune
Brønderslev Kommune
Børneafd. Nykøbing F
Børnehaven Højgården
Børnehuset Regnbuen
Børnehuset Vestbyen, Horsens
Børnehuset Østerpark
Center Nord, Struer Kommune
DABYFO, Rebild Kommune
Daginstitution Stensballe
Dagplejens Forældrebestyrelse
Dagtilbud, Rødding Skole
Den Sikrede institution
Koglen Stakroge
Dybdalsskolen
Døgninstitutionen Koglen
Esbjerg Kommune
Støttepædagogerne
Favrskov Kommune
Fortegården
Fristedet
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ergoterapeuterne
Psykiatriteam
Handicapteam
Administration
Gentofte Kommune
Greve Kommune
Guldborgsund Kommune
Haderslev Bibliotekerne
Haderslev Kommune
Haderslev Sprogskole
Hedensted Kommune
Helsnæs Kommune
Herlev Hospital
Herlev Kommune
Herningholm Skolen
Herstedøster Skole
Hjørring Kommune
Holstebro Kommune
Dagplejerne
Specialklasserne
Horsens Bibliotek
Hospitalsenheden Vest :
Holstebro/Herning Sygehus
Ikast-Brande Kommune
Sundhedsplejen
Ishøj Kommune
Jelling Bibliotek
Kerteminde Kommune
Københavns Kommune
Døgninstitution Hvidbjerg
Køge Sygehus
Lemvig Kommune
Lolland Kommune
Lyngå Skolen
Mariagerfjord Kommune
Maribo Skole
Odense Kommune
Hjemmeplejen
OUH, Odense
PPR Ikast Brande Kommune
Psykriatklubben
Randers Realskole
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Sjælland/Sygehus Nord
Regionshospitalet Silkeborg
Ringkøbing-Skjern Kommune
Socialrådgiverne i børn/familie
Sundhedsplejen
Familiebehandlingen
SFO Troldhøjen
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skatteministeriet
Skovbørnehaven Skjern
Socialpsykiatrisk Center
Socialrådgiverforeningen
Sommersted Plejecenter
SSP & Forebyggelse Esbjerg
SSP-Kontorerne
Statsforvatningen Midtjylland
Sundevej Ældrecenter
Sundhed & Omsorg
Svendborg Erhvervsskole
Syddjurs Kommune
Sygehus Syd
Sygehus Vendsyssel
Sølund afd. 12
Sønderborg Kommune
Tandplejen Skanderborg
Thisted Kommune
PPR
Ulkebøl Skole
Ungdomsringen Tigergården
Ungnorddjurs
Varde Kommune
Døgninstitutionen Tippen
Vejen Kommune
Viborg Kommune
Ydelsescenter Århus
Aalborg Kommune
Aalborg Universitet
Århus Kommune
Århus Lærerforening
Århus Universitetshospital
Åstrup Skole