Markedsføringskursus 2 +1 dag

Deltagere

Ledere og mellemledere med erfaring i ledelse eller lederaspiranter. Kurset giver den enkelte værktøjer til at forstå, hvad intern/ekstern markedsføring er, hvordan det kan bruges professionelt til at skabe klare budskaber og dermed bedre intern og ekstern kommunikation. Deltagerne lærer at styre og planlægge en kommunikationsproces. Det anbefales at to personer fra samme afdeling, forvaltning eller institution deltager sammen.

Antal

15-20 personer.

Varighed

1. dag kl. 9.00 – 17.00
2. dag kl. 9.00 – 17.00 
Efter 2 – 3 måneder 3. dag kl. 9.00 – 17.00, idet der er praktiske opgaver at løse efter de første 2 kursusdage. Deltagerne skal være forberedt på at bruge 10-30 timer på opgaveløsning i de måneder mellem 2. og 3. kursusdag.

Mål

At lære hvordan markedsføringshjulet virker, hvordan kommunikationsmål og salg af produkter/ydelser kan gribes professionelt an samt skabe en intern/ekstern profil. Kurset er oprindeligt udarbejdet til private virksomheder, men er siden 1990 blevet afholdt i mange offentlige sektorer med stor succes. De mange deltagere har set, at værktøjet kan benyttes i deres dagligdag, også som et ledelsesværktøj.

Opbygning

Kurset er et arbejdsseminar med plenumundervisning, hvor der også er gruppeborde. Deltagerne er inddelt i grupper under hele kurset og arbejder med egne kommunikationsmål og problemstillinger, der løses gennem den fælles undervisning. Kurset afsluttes med projektfremlæggelse, hvor den enkelte gennemgår eget projekt fra idé til det færdige resultat. Et seriøst kursus fyldt med hverdagseksempler, serveret på en ”lun” og humoristisk måde. Kurset er kendt som praktisk pædagogisk og er tilpasset tværfagligt, således at man udover at lære hvad markedsføring er, også lærer af hinanden. Kurset har fået rigtig gode evalueringer.

Indhold

At sætte mål og nå dem.

Forbrugerproblemer

Ekstern

  • brugerproblemer (forbrugere/borgere)
  • lange ventetider
  • dårlige åbningstider

Intern

  • fagområder minimeres (organisation/forvaltning)
  • manglende uddannelse
  • omorganisering
  • osv.

 

Undersøgelse af behov

Er der behov for ændringer? Hvem har behov? Hvor mange har behov? Hvad koster det at gennemføre? Hvilke besparelser vil det give? Er borgerne/forbrugerne klar til at betale? Er politikerne klar til at bevilge? Vil samarbejdsudvalget gå ind for sagen? Osv.

Konkurrentinformation

Vil vi konkurrere med de private? VIl vi konkurrere med det offentlige? Vil vi konkurrere med andre afdelinger? Vil politikerne konkurrere med hinanden? Osv.

Hvilke segmenter

Hvilke borgergrupper? Hvilke forbrugergrupper? Hvilke faglige organisationer? Andre styregrupper? Osv.

 

Udvikling af tilbud

Hvad er tilbudet? Hvem får glæde heraf? Hvem vil være imod? Osv.

Markedsføringsplan

Beskrivelse af de elementer, jeg ud fra foranstående nu har kendskab til. Tidshorisonter, økonomi, en færdig beregning, der skal sælge tilbudet/idéen til ”kunderne”.

 

Udformning af reklame

Foldere, skilte, rapporter, sociale medier og annoncer. Møder, store og små grupper. Reklame betyder her, at visualisere vor idé således, at de, der skal forstå det, gør det.

Salgsindsatsen

Det personlige salg. Hvad skal vi sige? Hvem siger det? Hvordan siger vi det? Hvor siger vi det? Til hvor mange, få eller alle? Hvordan varmer vi op? Lobbyarbejde eller via mail. Til kolleger eller politikere?

Køb/genkøb

Hvordan vil vi måle resultaterne? Kan de måles og registreres? Af hvem og hvornår?

Efterkalkule

Hvad gik galt og hvorfor? Hvad lærte vi? Hvad ville vi ændre, hvis vi havde den viden, vi har i dag? Nåede vi målet, helt eller delvis?

Kursusmateriale

Der udleveres kursusmapper til hver kursusdeltager med alle indlæg og opgaver til løsning på kurset, hjemmeopgaver mellem 2. og 3. kursusdag. (Kursusmateriale/opslagsværk ca. 250 sider).

 

Specielle forhold

Kurset kan individuelt tilpasses, såfremt det ønskes benyttet i sammenhæng med anden uddannelse.

AV-udstyr

Projektor til egen medbragt PC.
Flipover.
DVD afspiller og TV.

Afdelinger

Hvad kan vi hjælpe med?


Skriv til os, og vi vender tilbage hurtigst muligt

Ørskov Kurser og Foredrag

Petersmindevej 10
6900 Skjern

Tlf.: +45 97 35 13 55
E-mail: mail@orskovas.dk