Personaledag/temadag

Et dags kursus tilpasset kundens ønsker og behov.
Personlig udvikling.

Deltagere

Alle, der i det daglige omgås kolleger, klienter og kunder.

Kurset er opdelt i blokke og kan tilpasses forskellige situationer, fx ved sammenlægninger af afdelinger eller personalegrupper. Kurset er også egnet til forskellige faggrupper der skal i gang med en ny kultur, herunder nye udvalg og lignende, eller hvis en hel virksomhed/forening trænger til inspiration - få fælles oplevelser og fælles udgangspunkt.

Antal

Individuelt

Varighed

Kl. 9.00 - 17.00

Varigheden er fleksibel. Min. 5 timer og max. 10 timer.

Mål

At tage de emner op, der eksisterer i deltagernes hverdag og belyse disse med det mål at skabe accept af forskellighed - se styrken heri, og hvordan kommer vi videre?

 

Opbygning

Gennem plenumindlæg at skabe debat i grupper og bearbejde holdninger over for hinanden.

Antal af gruppearbejder besluttes ud fra antal deltagere samt problemstillinger.
Indlæggene er humoristiske på en seriøs måde, og den pædagogiske form opbygger billeder i tilhørernes hoveder, hvorfra den enkelte på eget niveau kan bygge videre. 
Disse hører til blandt vore mest populære kurser.
Kurset kan sammensættes tværfagligt eller udarbejdes til en bestemt faggruppe.

Indhold

  • Om at forstå, hvorfor vi forholder os til noget, vi ikke ved noget om.
  • Om hvorfor vi blev dem, vi er, og de andre dem, de er.
  • Om samarbejde grupper imellem.
  • Om at tale sammen, og ikke mindst, hvordan tale sammen.
  • Om at se sig selv i andre og forståelse for, hvorfor samfundet ændrer sig.
  • Om hvorfor jeg og mit arbejdsområde bør ændre sig.
  • Om at sikre sig egen personlig udvikling gennem mål og anerkendelse.
  • Om gruppecoach.
  • Om personlig power og gennemslagskraft.

Kursusmateriale

Der udleveres et kursushæfte med plenumindlæggene samt opgaver til løsning.

Efter kurset

Deltagerne forlader kurset med en klar fornemmelse af, hvad de har lært og kan straks, i deres hverdag både på job og privat, benytte det lærte. Et kursus sammen med kolleger, der virker i mange år.

 

AV-udstyr

Projektor til egen medbragt PC.

Afdelinger

Hvad kan vi hjælpe med?


Skriv til os, og vi vender tilbage hurtigst muligt

Ørskov Kurser og Foredrag

Petersmindevej 10
6900 Skjern

Tlf.: +45 97 35 13 55
E-mail: mail@orskovas.dk