Intensivt lederkursus 5 dage

Om personlig ledelse - vort flagskib! "Det kan ikke gøres bedre!"
Kurset afholdes også i Sydfrankrig 20 km fra Nice med et forløb over 4 dage

Deltagere

Ledere og mellemledere med ledelseserfaring.

Kurset afholdes som et åbent kursus, hvor du tilmelder dig og møder andre ledere fra forskellige brancher/virksomheder/institutioner, heri er der en mulighed for at danne nye netværk. Vi forsøger at sammensætte holdene således, at man har noget at give hinanden.

Kurset afholdes også som et lukket kursus, hvor man er en gruppe fra samme fag, eller en gruppe fra samme virksomhed eller institution. Måske en ledergruppe der ønsker en strategiproces, der skal skabes omkring deres samarbejde i gruppen eller en bestyrelse. Endelig kan det være en gruppe, der har det svært med hinanden og ønsker hjælp til at komme videre.

Kurset er velegnet som led i eller efter større ændringer af strukturel karakter. Kurset giver indsigt i den udvikling, hvori man er, hvorfor og hvordan man kommer videre. Kurset er projektorienteret, og den enkelte arbejder med egne problemstillinger.
Pædagogisk er kurset praktisk, og som andre af vore kurser humoristisk på en seriøs måde.
Under evalueringen er de almindeligste ord - en god oplevelse, intenst og meget lærerigt.

Antal

15 personer.
I Sydfrankrig 8 personer.

Mål

4 sammenhængende dage + et formøde og opfølgningsdag ½ år efter.

Varighed

At få deltagerne til at lede sig ud af den situation, hvori de er - at se de nye muligheder og udnytte disse praktisk. Stemningslejet vil blandt deltagerne og deres medarbejdere stige ganske betragteligt i kursusforløbet, og der vil ligge “klare” planer for en fælles fremtid.

Gæsteforelæser

Der vil som hovedregel være et indlæg af en gæsteforelæser.

Opbygning

Plenumundervisning, gruppearbejde samt opgaver den enkelte skal løse på kurset. Projektarbejde efter eget valg.
Projektet gøres færdigt i perioden mellem 1. og 2. kursus, projektet skal inddrage mange/flere personer. På anden kursusrunde gennemgås projekterne, og alle lærer af arbejdet. Projekterne tilpasses, og det videre forløb efter kurset planlægges.

Temaer

 • Ledelsespsykologi
 • Vælg lederstil og skab resultater
 • Ledelse med gennemslagskraft
 • Ledere som coach
 • Forandringsledelse
 • Team lederskab
 • Værdier i praksis
 • Karriereplaner
 • Ansættelsessamtaler
 • Indhold

 • Hvem styrer hvad?
 • Om visionær ledelse.
 • Om at skabe visioner samt implementeringen heraf.
 • Om hvad andre har gjort.
 • Hvorfor det er lykkedes eller hvorfor ikke? (cases)
 • Hvad er en vision? Om kortsigtede og langsigtede mål.
 • Om mig som leder, om mine medarbejdere og de kunder jeg skal betjene.
 • Om service og servicesind.
 • Om kommunikation.
 • Om personaleanalyser.
 • Om den politiske verden.
 • Om vi-følelser - vi vandt, de andre tabte.
 • Om at være foran udviklingen, uden at falde udover kanten.
 • Om at lede med det, der er givet mig i hånden, se de nye muligheder eller selv skabe dem.
 • Om begrebet “Jeg er sgu´ min egen”.
 • Om uddelegering.
 • Om motivation og motivationsteorierne.
 • Om holdningsbearbejdelse og forståelse af et kriseforløb.
 • Om fordele ved stress samt hvorfor jeg skal ændre mine medarbejderes rutine mindst hver 2. år.
 • Om personlige mål og karriereforløb.
 • Om at turde tage ledelsen eller hvorfor ikke.
 • Kursusmateriale

  Et kursushæfte på 250 sider fyldt med muligheder. Alt plenumstoffet er beskrevet, og der er mere end 25 opgaver. Efter kurset har den enkelte gennem eget projekt beskrevet mere end 50 sider yderligere.

  Specielle forhold

  Kurset er så igangsættende, at materialet skal tilpasses virksomhedens/foreningens egne mål, hvorfor research og møde med ledelsen inden igangsætning er nødvendigt. Kurset er under evaluering fyldt med superlativer, og disse kan rekvireres, ligeledes kan referencer oplyses. Et kursus, der har skabt helt nye kulturer. Et særdeles populært kursus.
  Efter et kursus udtalte en sygehusdirektør, der havde fået nedskåret personalegruppen med 55%: "Det kan ikke gøres bedre, kurset har skabt dynamik og nye initiativer hos alle personalegrupper. Jeg troede ikke, det var muligt.”

  Efter kurset

  Deltagerne forlader kurset med en klar fornemmelse af det lærte. De har fået praktisk/teoretisk viden, afprøvet deres muligheder og har absolut mod på jobbet.

  Kontakt os

  - det er gratis og uforpligtende