Personaledag/temadag

Et dags kursus tilpasset kundens ønsker og behov.
Personlig udvikling.

Deltagere

Alle, der i det daglige omgås kolleger, klienter og kunder.

Kurset er opdelt i blokke og kan tilpasses forskellige situationer, fx ved sammenlægninger af afdelinger eller personalegrupper. Kurset er også egnet til forskellige faggrupper der skal i gang med en ny kultur, herunder nye udvalg og lignende, eller hvis en hel virksomhed/forening trænger til inspiration - få fælles oplevelser og fælles udgangspunkt.

Antal

Individuelt

Mål

At tage de emner op, der eksisterer i deltagernes hverdag og belyse disse med det mål at skabe accept af forskellighed - se styrken heri, og hvordan kommer vi videre?

Varighed

Kl. 9.00 - 17.00
Varigheden er fleksibel. Min. 5 timer og max. 10 timer.

Opbygning

Gennem plenumindlæg at skabe debat i grupper og bearbejde holdninger over for hinanden.
Antal af gruppearbejder besluttes ud fra antal deltagere samt problemstillinger.
Indlæggene er humoristiske på en seriøs måde, og den pædagogiske form opbygger billeder i tilhørernes hoveder, hvorfra den enkelte på eget niveau kan bygge videre.
Disse hører til blandt vore mest populære kurser.
Kurset kan sammensættes tværfagligt eller udarbejdes til en bestemt faggruppe.

Indhold

 • Om at forstå, hvorfor vi forholder os til noget, vi ikke ved noget om.
 • Om hvorfor vi blev dem, vi er, og de andre dem, de er.
 • Om samarbejde grupper imellem.
 • Om at tale sammen, og ikke mindst, hvordan tale sammen.
 • Om at se sig selv i andre og forståelse for, hvorfor samfundet ændrer sig.
 • Om hvorfor jeg og mit arbejdsområde bør ændre sig.
 • Om at sikre sig egen personlig udvikling gennem mål og anerkendelse.
 • Om gruppecoach.
 • Om personlig power og gennemslagskraft.
 • Kursusmateriale

  Der udleveres et kursushæfte med plenumindlæggene samt opgaver til løsning.

  Efter kurset

  Deltagerne forlader kurset med en klar fornemmelse af, hvad de har lært og kan straks, i deres hverdag både på job og privat, benytte det lærte. Et kursus sammen med kolleger, der virker i mange år.

  AV-Udstyr

  Projektor til egen medbragt PC.

  Kontakt os

  - det er gratis og uforpligtende